Andy is looking for an Apartment in Almere

Andy is looking for: An Apartment in Almere

  • Apartment
  • Min. 25 m2
  • Male
  • 18 Immediately

Rustig, sociaal persoon, houd van netheid en orde, doe vrijwilligerswerk in een kerk Victory Outreach Almere, als grafisch ontwerper en projecteur. Fotografie en camerawerk te VO.Almere. Brasemstraat 15. 1317 PW Almere / Barbeelstraat 12 1317 PZ Almere.

General information: Andy
  Male, 45 years old
Type of tenant: Professional